fb
Print Email

eMDSS‚ĄĘ Programvarusystem

Programvarusystemet eMDSS‚ĄĘ √§r baserat p√• nya teorier f√∂r att kunna √•stadkomma ett kostnadseffektivt underh√•ll genom r√§tta beslut samt √§ven kunna p√•visa den ekonomiska effekten av olika underh√•lls√•tg√§rder.

Strategier

Med eMDSS‚ĄĘ systemet ges en unik l√∂sning f√∂r att l√∂sa underh√•llsproblemen genom att kombinera tre strategier f√∂r ett kostnadseffektivt underh√•ll:

pilNoggrannare underhållsbeslut*
pilVal av den mest kostnadseffektiva lösningen*
pilUppföljning av genomförda åtgärder samt identifiering de mest lönsamma investeringarna*

eMDSS‚ĄĘ inneh√•ller tre moduler f√∂r att f√∂rverkliga alla tre strategierna:

 

pilModul I:

PreVib РFör att förutsäga vibrationsnivån hos en viss enhet.
ProLife

Statistiskt kunna uppskatta sannolikheten för haveri och beräkna återstående livslängd.

pilModul II:

AltSim

Simulera olika underhållslösningar och välja den mest kostnadseffektiva investeringen / lösningen.

pilModul III:

MainSave РAnalysera och följa upp både det tekniska och det ekonomiska läget.