fb
Print Email

Tryggare arbetsmiljö

Vid användning av eMDSS™ minskas antalet haverier vilket leder till
minskning av sannolikhet för olyckor och därmed bidrar till säkrare och tryggare arbetsmiljö. Utnyttjande av eMDSS™ betyder att bevara tillståndet på produktionsutrustningar,
minska vibrationsnivå, bullernivå, värme alstras, energiförlust samt material spill vilket leder i sin tur till tryggare arbetsmiljö.

Mindre utsläpp РBättre global miljö

När tillståndet av produktionsutrustningar försämras omvandlas en del av energi som har
försedd för produktion till vibration, värme och buller. Effektivare underhållsbeslut
via användning av eMDSS™ resulterar i lägre vibrationsnivå, mindre värme alstras och
lägre bullernivå vilket betyder i sin tur mindre energiförlust och därmed mindre energiproduktion. Och som följd bli det mindre utsläpp och bättre global miljö.

 

miljo