fb
Print Email

Konsulttjänster

Vi erbjuder flera olika konsulttjänster för att ni skall optimera ert underhåll, bland annat:

pilPilotstudier som visar på förbättringspotentialen i er produktion
pilOverall Equipment Effectiveness (OEE), d v s TAK
pilDynamiska och kostnadseffektiva underhållsbeslut
pilTillståndsövervakning och vibrationsspketrumanalys
pilFelanalys och tillståndsutvärdering
pilTillståndsbaserat underhåll och dess påverkan på produktionskostnader och lönsamhet