Smart eMDSS - predikterar skadeutveckling med +80%

Smart eMDSS - kräver ingen specialkompetens inom vibrationsanalys
Smart eMDSS - automatisk analys, diagnos, prediktering och rekommendering vad som ska göras

Smart eMDSS - diagnostiserar och predikterar 1000 tals mätpunkter på några sekunder
Smart eMDSS - förenklar tillståndsbaserat underhåll

Smart eMDSS - minskar antalet onödiga stopp och haverier


Våra kunder gör besparingar på motsvarande 5-10 gånger investerat kapital, årligen.