fb
Print Email

Bakgrund

Beslutssystemet eMDSS™ är utvecklat av E-Maintenance Sweden AB och dess grundare professor Basim Al-Najjar vid Linnèuniversitetet i Växjö, som har forskat inom de grundläggande ekonomiska och underhållstekniska teorierna.
basim

Basim Al-Najjar Professor(VD)

Historik

1986-1996

-Utveckling av nya verktyg för bättre utnyttjande av tillståndsbaserat underhåll.

 

1996-2001

-Utveckling av nytt underhållskoncept för totalt kvalitetsunderhåll och teknik för
uppskattning av underhållets bidrag till företagslönsamhet.

 

2005

-Deltagande i EU projektet-FP6-DYNAMITE (Dynamic Decisions in Maintenance).

 

2006

-Utveckling av nya strategier för att förbättra underhållskostnadseffektivitet.

 

2007-2008

-Utveckling av nya algoritmer för beräkning av underhållsbesparing.

-Vinst för noggrannare underhållsbeslut, för att simulera underhållsinvestering samt välja den mest kostnadseffektiva investeringen.

 

2008-2009

-FIAT och Goratu har framgångsrikt provat eMDSS™ inom DYNAMITE-projektet.

 

2010

-Bolaget E-maintenance Sweden AB skapas.

-Vinnare av Venture Cup Syd Bästa Affärsidé.

 

2011

-√Örets uppfinnare pris.

 

2012

-Nominerat till SKAPA-priset av Nätverk Expansiva Växjö, 2012.